About

Kick off UNICUM, 8 april 2010, Universiteitsmuseum Utrecht – Blog DEN digitaal.allemaal: Marco Streefkerk, Digitaal Erfgoed Nederland, Den Haag

Kick off UNICUM, 8 april 2010, Universiteitsmuseum Utrecht  – Powerpoint presentatie Marco Streefkerk, Digitaal Erfgoed Nederland, Den Haag

Kick off UNICUM, 8 april 2010, Universiteitsmuseum UtrechtPowerpoint presentatie Henriette Reerink, Projectleider UNICUM

Kick off UNICUM, 8 april 2010, Universiteitsmuseum Utrecht – Introductie door Steph Scholten, UvA Erfgoed

Goedemorgen collega’s,

Hoewel niet helemaal netjes om voor de gastvrouw het woord te nemen, maar dat is in het programma toch zo afgesproken, dus sorry Monique, jij bent zo aan de beurt. Ik mag vanmorgen uw moderator zijn van deze bijeenkomst. Mijn naam is Steph Scholten, sinds een dik jaar directeur Erfgoed bij de UvA.

Ik memoreerde al eens eerder dat de SAE of beter, de samenwerking tussen universitaire erfgoedbeheerders, mij na aan het hart ligt. Ik was ooit als OCW-ambtenaar één van de opdrachtgevers voor het rapport Om het Academisch Erfgoed, dat in 1994 verscheen en heb vervolgens een aantal jaren met de universiteiten meegewerkt aan de beschikbaarstelling van de “Nuis-gelden”. Ik heb het academisch erfgoed en de SAE zien groeien tot wat het nu is, waaronder dit volwaardige museum hier in Utrecht.

Fysieke musea zijn één ding, maar in de 21ste eeuw en zeker bij pionierende universiteiten past het om ook in het digitale domein goed zichtbaar en vindbaar te zijn. En dat geldt zeker ook onze content: de collecties die we bewaren voor onderwijs en onderzoek en voor een breder, geïnteresseerd publiek. Ik zei laatst ergens dat het onze taak is om de collecties relevant te maken en te houden. Een digitale presentie en representatie is daarvoor een sine qua non.

Ik merk zelf dat binnen de UvA de financiële messen langzaam maar zeker geslepen worden in het licht van huidige en verwachte bezuinigingen en ik weet ook dat mijn beste verdediging zichtbaarheid is. Zichtbaarheid binnen en buiten de Universiteit, fysieke zichtbaarheid in de stad, zichtbaarheid in de media en zichtbaarheid in het digitale domein.

En daar hebben we het vandaag over. Over het UNICUM-project, waarvoor Senter Novem ons –en dan bedoel ik ons als samenwerkende universiteiten- geld heeft gegeven. Te weinig geld natuurlijk, maar toch. Ik denk dat we ernaar moeten kijken als een kans. Een kans om te gaan werken aan een gemeenschappelijke en gezamenlijke digitale ontsluiting van onze collecties.

Ik stel me voor dat het u allen vergaat zoals het ons in Amsterdam gaat: we hebben enorme collecties, in dit geval gaat het vooral om de niet-tekstcollecties, die in meerdere of mindere mate digitaal ontsloten en/of raadpleegbaar zijn. Maar ze zijn dat op of een hoog abstract algemeen beschrijvingsniveaus of op het niveau van individuele objecten waardoor het moeilijk is het bos tussen de bomen te zien. Er is veelal sprake van een amorfe massa objecten, waarmee onze gedachte gebruikers niet al te veel mee kunnen en –minstens zo belangrijk- die op deze manier niet erg veel bijdragen aan ons sexappeal.

UNICUM gaat ons daarbij helpen. Het is geen panacee, geen middel voor alle kwalen, maar door voor onze collecties een landelijke collectiewebsite te creëren en die van een betekenisvolle structuur te voorzien zodat collecties op verschillende niveaus ontsloten kunnen worden. De toekomstgerichte infrastructuur hiervoor wordt centraal, door het Digitaal Productiecentrum van de UB-A gebouwd. Daarmee hebben we een huis met vele lege kamers. Maar UNICUM wordt alleen een succes als er voldoende betekenisvolle content inzit, als het huis bewoond wordt en er veel visite komt. En daar moeten we met z’n allen voor gaan zorgen.

Ik kan me voorstellen dat dit allerlei vragen oproept. Daarom zijn we ook bij elkaar. Het is de doelstelling van deze ochtend om meer over het project te weten te komen, om er vragen over te beantwoorden en –als het goed is- met de overtuiging huiswaarts te keren dat UNICUM een nuttige exercitie zal blijken. En dat we weten wat er zo ongeveer van ons verwacht wordt en hoe en wanneer dat er moet zijn. En dat we weten dat wat we gaan doen in geen geval weggegooide tijd en geld zal zijn, maar dat we zelfs in het allerslechtste geval iets gedaan hebben waar we in de toekomst blij mee zullen zijn.

Bericht over UNICUM op UBA-e, nieuwsbrief van de UB Amsterdam

UNICUM in projectenbank DEN.

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: